| supervisie | intervisie | coaching | Gents; bureau voor professionele begeleiding Arnhem | zelfontplooiing | assertiviteitstraining|

 

Supervisie.

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor, waarin mensen die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren.

Om goed te zijn in uw werk is het van belang dat u weet wat u doet en waarom.
Dit houdt in dat u bijvoorbeeld zicht moet hebben op welke situaties u problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe u hiermee omgaat en welke alternatieven er zijn.

Door met een bepaalde regelmaat over dit soort zaken na te denken, ontwikkelt u drie hoofdvaardigheden ten behoeve van uw professionaliteit:
     -    U verruimt uw vermogen om vraagstukken vanuit andere posities en invalshoeken te bekijken.
     -    U leert analyseren waar sterke en nog nader te ontwikkelen aspecten in uw houding, gedrag en vaardigheden liggen.
     -    U vergroot uw vermogen tot zelfstandig leren.

In supervisie staat dit regelmatige nadenken of reflecteren voorop. U komt met uzelf in gesprek en brengt onder woorden wat u beweegt en wat dit betekent. Hierdoor ontdekt u wat voor u belangrijk is en wat u nodig heeft in het omgaan met andere mensen, vooral in omstandigheden die u als moeilijk ervaart.

Omdat in de praktijk vaak juist het beroep op u gedaan wordt professioneel te reageren vanuit adequaat op elkaar afgestemde gedachten, inzichten, gevoelens, strevingen en gedragingen, richt supervisie zich specifiek op het ontwikkelen van uw vermogen tot integratie van deze aspecten.

Voor wie supervisie.

Supervisie is bestemd voor:
     - mensen die kritisch willen kijken naar het eigen functioneren in hun werk, om zodoende meer inzicht te verwerven in hun voelen, denken, willen en handelen in de uitoefening van hun beroep;
     - mensen die zich verder willen bekwamen in het beroep waarvoor ze zijn opgeleid;
     - mensen die bereid zijn te experimenteren met ander gedrag;
     - mensen die meer vreugde en voldoening willen ervaren in de uitoefening van hun beroep;
     - mensen die bereid zijn om met concrete praktijk-inbrengen te komen.
Supervisie is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor: leidinggevenden, politiemensen, adviseurs, maatschappelijk werkers, leraren en artsen.
Voor supervisoren in opleiding verzorgen wij de leer-supervisie.

Resultaat.

Praten en reflecteren maakt u bewust van uw gevoelens, uw gedachten, uw normen en waarden en uw gedrag. De supervisie waarbij u uw eigen onderwerpen kiest kan gaan over problemen, die u in de dagelijkse praktijk ervaart. Maar naast eventuele problemen kunnen ook het plezier, de motivatie en het speciale karakter van het werk aan de orde komen. Veelbesproken thema's zijn: het hanteren van onzekerheden, fouten en risico's, het omgaan met gevoelens van uw medewerkers of cliŽnten en die van uzelf, het leggen en onderhouden van contacten en de invulling die u aan uw takenpakket geeft. Bij de bespreking van deze onderwerpen leert u de verschillen aan te pakken tussen wat u wenselijk acht en hoe u daadwerkelijk handelt. Bijvoorbeeld minder concessies ten behoeve van de lieve vrede, of ten behoeve van ..... vult u zelf maar in.

Supervisanten leren om de eigen ervaringen opgedaan in de beroepsuitoefening zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren. Supervisie helpt beginnende beroepsbeoefenaren bij hun persoonlijke ontwikkeling en ervaren werkers hun professionele standaard te handhaven. Het verhoogt hun effectiviteit en er wordt voorkomen dat het werk op den duur leidt tot spanningen en burn-out.

Vorm.

Een supervisie is een proces van circa veertig weken. In twaalf bijeenkomsten worden actuele praktijksituaties tussen de begeleider (supervisor) en begeleide (supervisant) besproken waardoor een individueel leerproces ontstaat. De supervisant maakt voor iedere bijeenkomst een beschrijving van een actuele werkervaring en een reflectieverslag van de voorgaande bijeenkomst in. Het reflectieverslag biedt een extra mogelijkheid tot analyse.

Een supervisie begint met een intake-gesprek. Dit is kosteloos. Na drie bijeenkomsten vindt een zogenaamde klik-evaluatie plaats waarin wordt vastgesteld of de supervisant en de supervisor verder met elkaar in zee willen. Vaak is er sprake van groepssupervisie waarbij naast de supervisor drie of vier supervisanten zijn betrokken. Voorwaarde is dat de groepsleden geen werkrelatie met elkaar hebben.

Supervisor.

De supervisie wordt in principe verzorgd door Thea van der Gun. Thea werkte jaren in de gezondheidszorg en als docente in het HBO-onderwijs. De laatste jaren begeleidt zij mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling in organisaties en privť. Thea is een L.V.S.C-geregistreerd supervisor.

Kosten en aanmelding.

De prijs voor een individueel supervisietraject bedraagt Ä 1870,-- per persoon. Een groepssupervisie (eveneens twaalf bijeenkomsten) kost Ä 1740,-- per persoon. Wanneer bij de klik-evaluatie wordt besloten niet verder te gaan bedragen de kosten    Ä 440,--. De prijzen zijn exclusief B.T.W.

Wilt u zich aanmelden voor supervisie neem dan contact met ons op. U kunt dat doen per telefoon of per mail: gents@zelfontplooiing.nl. Wij maken dan de eerste afspraak.

 

____________